ลงทะเบียนทดลองขับ

*กรุณากดเพื่ออ่านรายละเอียดหนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล https://www.nissan.co.th/notice-for-processing-of-personal-data.html

หลังจากส่งแบบฟอร์มแล้ว จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อนัดหมายการทดสอบรถยนต์จากศูนย์นิสสัน เคเคที ขอนแก่น หากไม่ได้รับการติดต่อกลับภายใน 24 โปรดส่งข้อมูลใหม่อีกครั้ง