ข้อมูลรถ นิสสัน เคเคที

รถเพื่อการพาณิชย์

ปิคอัพอัจฉริยะพลังแรง

ปิคอัพอัจฉริยะพลังแรง

ปิคอัพอัจฉริยะพลังแรง

สะดวกสบายเหนือระดับ ตอบโจทย์ทุกการใช้งาน