เกี่ยวกับเรา - นิสสัน เคเคที ขอนแก่น

     บริษัท เคเคที ขอนแก่น จำกัด ก่อตั้งโดยคุณมณฑล ธีระกนก เริ่มเปิดทดลองดำเนินการ
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 และได้ประกาศเปิดตัวอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่
5 เมษายน พ.ศ. 2557 บริษัทฯ ตั้งอยู่ ถนน ศรีจันทร์ ทางไปจังหวัดกาฬสินธุ์ เลขที่ 88/8 หมู่ที่ 6
ตำบลพระลับ อำเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  มีเนื้อที่ประมาณ 7 ไร่

คุณมณฑล ธีระกนก กรรมการผู้จัดการบริษัท เคเคที ขอนแก่น จำกัด มีแนวทางในการบริหารงานคือ

หนึ่งก้าว สำหรับ “การทำงานเป็นทีมที่มีคุณภาพ”
หนึ่งก้าว สำหรับ “การดูแลใส่ใจลูกค้าเปรียบเสมือนบุคคลในครอบครัว”
หนึ่งก้าว สำหรับ “ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างและพัฒนาชุมชน”

หนึ่งก้าว . . . ที่ล้ำหน้า . . .

นิสสัน เคเคที ขอนแก่น

88/8ม.6 ต.พระลับ ถ.ศรีจันทร์ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
โทร.043-232-888
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-4055-5502-27-7