คณะผู้บริหารและพนักงาน นิสสัน เคเคที ตรวจสุขภาพประจำปี 2562

เตรียมความพร้อม คณะผู้บริหารและพนักงาน นิสสัน เคเคที ตรวจสุขภาพประจำปี 2562 โดย โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น