ขอแสดงความยินดีกับ NISSAN PRODUCT GENIUS

ขอแสดงความยินดีกับ NISSAN PRODUCT GENIUS

      

      

 

นิสสัน เคเคที ขอนแก่น
ขอแสดงความยินดีกับ NISSAN PRODUCT GENIUS ทุกท่าน และขอขอบคุณตัวแทนทั้ง 4 คนของเรา ที่ฝ่าฟันการคัดเลือก คัดสรรของนิสสัน มอเตอร์(ประเทศไทย) จากที่ปรึกษาการขายร่วม 3,000 คนทั่วประเทศ จนเหลือเพียง 99 คน พวกเราภาคภูมิใจและยินดีเป็นอย่างยิ่ง ขอให้ทั้ง 4 คน พัฒนาตัวเองและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับที่ปรึกษาการขายของนิสสัน เคเคที ขอนแก่น ต่อไป เพื่อให้การบริการที่ดีที่สุดกับลูกค้าของเรา #งานนี้ต้องฉลอง เย้