ทั้งแรง ทั้งรวย เอ็นพี 300 นาวาร่าเดย์

ทั้งแรง ทั้งรวย เอ็นพี 300 นาวาร่าเดย์

 • ลุ้นรวย! เมื่อจองรถวันนี้ ลุ้นสลากออมสินมูลค่ารวม กว่า 4  ล้านบาท (1)
 • รับฟรี! เมื่อทดลองขับ คูปองเงินสดเทสโก้ โลตัส (2)
 • พิเศษ! ดาวน์ต่ำเพียง 29,999 บาท ฟรี ประกันภัยชั้น 1 NPP (3)
 • ฟรี! ชุดแต่งสำหรับ Double Cab รุ่นที่กำหนด และรับส่วนลดชุดแต่งสูงสุดถึง 20% (4)

เงื่อนไขและกติกาการร่วมชิงรางวัล

(1)

 1. ลูกค้าที่จองรถกระบะนิสสัน เอ็นพี 300 นาวารา ประเภทการขายปลีกทุกรุ่น ณ ผู้จำหน่ายรถยนต์นิสสันทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม ถึง 30 กันยายน 2558  และมีกำหนดออกรถภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2558  จำนวน 1 คัน ต่อ 1 สิทธิ์   โดยกรอกรายละเอียดผู้ซื้อให้ครบถ้วนและชัดเจนลงในคูปองชิงโชค 1 ใบ เรียกว่า 1 ชิ้นส่วน  แล้วหย่อนลงกล่องชิงโชค ซึ่งติดตั้งอยู่ที่โชว์รูมนิสสันทั่วประเทศ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่กำหนดแล้ว  บริษัทฯ จะรวบรวมชิ้นส่วนทั้งหมดมาจับรางวัลหาผู้โชคดีตามวันและเวลาที่กำหนด
 2. ชิ้นส่วนแต่ละชิ้นส่วน ถือว่าเป็นผู้ร่วมรายการแต่ละราย  โดยเริ่มส่งชิ้นส่วนได้ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2558  และหมดเขตรับชิ้นส่วนวันที่ 30 กันยายน 2558  ตามเวลาทำการฯของโชว์รูมแต่ละแห่ง
 3. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์นำคูปองชิงโชคที่มีรายละเอียดถูกต้องตรงตามเงื่อนไขการจัดโปรโมชั่นไปจับรางวัลเท่านั้น โดยจะจับรางวัลหาผู้โชคดีจำนวน 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 จำนวน 70 รางวัล  และครั้งที่ 2 จำนวน 120 รางวัล  โดยจะนำคูปองที่ไม่ได้รางวัลจากการจับครั้งที่ 1 มารวมจับรางวัลในครั้งที่ 2
 4. ของรางวัลตลอดรายการจำนวน  190  รางวัล  รวมมูลค่าทั้งสิ้น  4,400,000  บาท ประกอบด้วย

รางวัลที่ 1     สลากออมสิน    มูลค่า 100,000 บาท    10 รางวัล    1,000,000 บาท    5 รางวัล    5 รางวัล

รางวัลที่ 2     สลากออมสิน    มูลค่า 50,000 บาท    40 รางวัล    2,000,000 บาท    15 รางวัล    25 รางวัล

รางวัลที่ 3     สลากออมสิน    มูลค่า 10,000 บาท    140 รางวัล    1,400,000 บาท    50 รางวัล    90 รางวัล

 1. การจับชิ้นส่วนจะกระทำต่อหน้าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกฝ่าย ครั้งที่ 1 ในวันที่ 8 กันยายน 2558 จำนวน 70 รางวัล  และครั้งที่ 2 ในวันที่ 15 ตุลาคม 2558  จำนวน 120 รางวัล ณ โชว์รูมผู้จำหน่ายรถยนต์นิสสัน       เอเลแกนซ์ วีฮิเคิล สำนักงานตั้งอยู่ที่  99/9 หมู่ที่ 3 ถ.กรุงเทพ-ปทุมธานี ต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 เวลา 14.00 น.  และประกาศรายชื่อผู้โชคดีทางเว๊บไซต์นิสสัน www.nissan.co.th   ในวันที่ 11 กันยายน และวันที่ 20 ตุลาคม 2558
 2. หากผู้โชคดีได้รับรางวัลซ้ำในรายการเดียวกัน จะมีสิทธิ์ได้รับรางวัลที่มีมูลค่าสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น และคณะกรรมการจะทำการจับชิ้นส่วนเพื่อหาผู้โชคดีท่านใหม่มาทดแทนต่อไป
 3. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล บริษัทฯ จะโทรศัพท์หรือมีจดหมายแจ้งให้ทราบตามชื่อที่อยู่บนชิ้นส่วน โดยผู้โชคดีสามารถติดต่อยืนยันการรับรางวัลที่ บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานกรุงเทพฯ) โทร. 02-3393400 ต่อ 4036 ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2558 เป็นต้นไป ในวันทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-17.00 น.
 4. ผู้โชคดีจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ทป.101/2544
 5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีที่มีรายละเอียดถูกต้องตรงตามเงื่อนไขการจัดโปรโมชั่นเท่านั้น  โดยผู้โชคดีจะต้องรับรถนิสสัน เอ็นพี 300 นาวารา คันที่ซื้อเรียบร้อยแล้ว  จึงจะมีสิทธิ์รับรางวัลได้
 6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดเงื่อนไขการจ่ายของรางวัล โดยผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่ 1 ผู้โชคดีทุกท่านจะต้องมาติดต่อรับสลากออมสินด้วยตนเองที่ บริษัท นิสสัน มอเตอร์(ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานกรุงเทพฯ และสำหรับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่ 2 และ 3 บริษัทฯจะทำการโอนเงินสดเข้าบัญชีธนาคารให้แก่ผู้โชคดีตามมูลค่ารางวัลที่ได้รับ เพื่อให้ผู้โชคดีไปทำการติดต่อซื้อสลากออมสินด้วยตนเอง ณ ธนาคารออมสิน สาขาใกล้บ้าน
 7. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องติดต่อขอรับรางวัลภายใน 30 วัน นับตั้งแต่ประกาศรายชื่อผู้โชคดีอย่างเป็นทางการครั้งสุดท้าย   หากผู้โชคดีไม่ติดต่อขอรับรางวัลภายในกำหนดเวลา  ทางบริษัทฯ จะนำสิ่งของรางวัลดังกล่าวส่งมอบบริจาคให้เหล่าสภากาชาดจังหวัดปทุมธานี เพื่อเป็นการกุศลต่อไป
 8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และของรางวัลที่มีมูลค่าเท่ากัน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 9. ผู้ที่ได้รับรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับบุคคลอื่นได้ และไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการนำชื่อ-สกุล และรายละเอียดอื่นใดของผู้ที่ได้รับรางวัลออกเผยแพร่ เพื่อการประชาสัมพันธ์ตามที่บริษัทฯเห็นสมควร  โดยไม่มีค่าตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น และไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 11. ผู้ร่วมรายการถือว่า ยอมรับกฎ กติกา และข้อกำหนดสำหรับการเข้าร่วมรายการนี้เรียบร้อยแล้ว
 12. พนักงานของบริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด พนักงานของผู้จำหน่ายฯ และคณะกรรมการดำเนินงาน พร้อมครอบครัวไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
 13. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
 14. ติดต่อสอบถามได้ที่ ส่วนกิจกรรมการตลาด บริษัท นิสสัน มอเตอร์(ประเทศไทย) จำกัด  โทร. 02-3393400 ต่อ 4036 ในวันทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-17.00 น.

(2)

 1. ผู้ที่ลงทะเบียนทดลองขับกระบะนิสสัน เอ็นพี300 นาวารา ณ โชว์รูมนิสสันทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม ถึง 30 กันยายน 2558 โดยแสดงบัตรอนุญาตขับขี่รถยนต์ และกรอกรายละเอียดแบบลงทะเบียนหลังทำการทดลองขับเสร็จสิ้นแล้ว รับทันทีคูปองเงินสด เทสโก้ โลตัส  มูลค่า 200 บาท
 2. บริษัทฯ ขอสวนสิทธิ์ในการลงทะเบียนทดลองขับฯจำกัด 1 ท่านต่อ 1 สิทธิ์เท่านั้น  รวมจำนวน 15,000 สิทธิ์

(3)

 1. ดาวน์ต่ำสุด 29,999 บาท (คำนวณจากส่วนลดเงินดาวน์ 27,501 บาท ที่ดาวน์ 10% รุ่น K/C S 6MT (Non-RVC) ราคา 575,000 บาท เงื่อนไขนี้สำหรับลูกค้าที่เช่าซื้อกับบริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เท่านั้น และเฉพาะผู้จำหน่ายฯ ที่ร่วมโครงการ และฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง Nissan Premium Protection โดย บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ระยะเวลา 1 ปี ไม่รวม พ.ร.บ. ทุนประกันภัย 80% ของมูลค่ารถ (ขึ้นอยู่กับรุ่นรถภายใต้เงื่อนไขของแคมเปญ)

(4)

 1. ส่วนลดรายการอุปกรณ์ตกแต่ง NP300 NAVARA แบบแพ็คเกจ TOUGH + SMART Package ราคาพิเศษ (ลดสูงสุด 20%)
 • ลูกค้าทุกท่านสามารถสั่งซื้อได้ที่ศูนย์นิสสันทั่วประเทศ ไม่จำกัดจำนวน
 • ลูกค้าใหม่ที่กำลังออกรถและลูกค้าเก่าที่ออกรถไปแล้วสามารถใช้สิทธิ์ได้
 • ส่วนลดอุปกรณ์ตกแต่งแบบแพ็คเก็จ TOUGH และ SMART Package ใช้ได้กับรถรุ่น Double Cab และ King cab
 • สามารถสั่งซื้อได้ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม ถึง 30 กันยายน 2558 นี้เท่านั้น
 • อุปกรณ์ตกแต่งรับประกัน 3 ปีหรือ 100,000 กิโลเมตร (แล้วแต่ระยะใดระยะหนึ่งถึงก่อน) การรับประกันขึ้นอยู่กับวันที่ซื้อและติดตั้ง
 1. ฟรี! อุปกรณ์ตกแต่งแบบแพ็คเกจ TOUGH Package สำหรับลูกค้าที่จองรถและออกรถ NP300 NAVARA รุ่น Double Cab ใหม่ 4 รุ่น ดังนี้; E MT, Calibre E MT, Calibre EL MT, Calibre VL MT และไม่รวมค่าติดตั้งและภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • อุปกรณ์ตกแต่ง TOUGH Package ฟรี! สำหรับ NP300 NAVARA รุ่น Double Cab 4 รุ่นเฉพาะ E MT, Calibre E MT, Calibre EL MT, Calibre VL MT เท่านั้น
 • ลูกค้าไม่สามารถแลกเปลี่ยนป็นเงินสดหรือส่วนลดอื่นๆได้
 • ฟรี! อุปกรณ์ตกแต่ง TOUGH Package สำหรับลูกค้าที่ออกรถ NP300 NAVARA ใหม่เท่านั้น ภายในระยะเวลาแคมเปญตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม ถึง 30 กันยายน 2558 นี้
 • บริษัทฯจะตรวจสอบจากหมายเลขตัวถังหรือเลขแชชซีส์ของรถใหม่เท่านั้น  หากตรวจสอบแล้วพบว่าข้อมูลไม่ตรงกันหรือผิด ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกของแถมตามรายการดังกล่าว
 • อุปกรณ์ตกแต่งรับประกัน 3 ปีหรือ 100,000 กิโลเมตร (แล้วแต่ระยะใดระยะหนึ่งถึงก่อน) การรับประกันนับตั้งแต่วันที่ซื้อและติดตั้ง